ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράμπες ηλεκτροϋδραυλικές / Χειροκίνητες

rabes-y-x-1

RP-NEW OIL /ELECTRICAL
6000kg

Για προκατασκευασμένα κοιλώματα.
– Πλάκα από Κράμα Αλουμινίου 6060
– Ανοξείδωτο πλαίσιo με χαμηλό θόρυβο
– Επιφάνεια με αντιολισθητική επεξεργασία
– Προφίλ ειδικά σχεδιασμένο για συμπυκνωμένα
φορτία-παλέτες
– Διπλός έλεγχος ορθής λειτουργίας εμβόλου λαδιού
– Έμβολο λαδιού ανύψωσης πλάκας με βαλβίδα
αλεξίπτωτου
– Μονάδα ελέγχου υδραυλικού συστήματος από
τριφασικό κινητήρα

rabes-y-x-2

RP-TR/TRR /MANUAL RAMP
4000kg

TR ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 6000kg /TRR ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4000kg
Με απόσταση μεταξύ της οπίσθιας σύνδεσης και της ράγας, ώστε να παρέχει μέγιστη προσαρμοστικότητα στις ακανόνιστες επιφάνειες και καλύτερη κάμψη / στρέψη.
– Αλουμίνιο 6060 εξωθημένο χείλος σύνδεσης
– Μηχανοκίνητο σύστημα αγκύρωσης για να οριοθετήσει
τα σύνορα μέσω τοποθέτησης σε συρόμενη σιδηροτροχιά
– Τοποθέτηση εύκαμπτου πλευρικού σχοινιού
– Συσκευή μπλοκαρίσματος σε κάθετη θέση (UNI EN 1398)
– Πίνακας ισχύος σύμφωνα με τα πρότυπα CEI 20/22/2
(IP 55)

3rabes-y-x-2

RP-BAG /ELECTRICAL RAMP
6000kg

TR ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 6000kg / Εύκολο στη μεταφορά.
– Πραγματοποιήθηκε σε πλάκα lasercut GALVANIZED +
EPOXY PAINTED STEEL
– Εξέχον χείλος 400mm βάθος σε πλάκα ελεγκτή χάλυβα
– 1x Έμβολο λαδιού διπλού ελέγχου
– 2x Έμβολα πετρελαίου ανύψωσης με βαλβίδα αλεξίπτωτου
– Υδραυλική μονάδα ελέγχου από τριφασικό κινητήρα
– Πίνακας ισχύος σύμφωνα με τα πρότυπα CEI 20/22/2
(IP 55) με καλώδιο σύνδεσης μήκους 7mts
– Κατασκευασμένο για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
– Προφυλακτήρες ντουλαπιών προαιρετικό

CODE /RPDL-OEN

CODE /RPDL-TR /RPDL-TRR

CODE /RPDL-BAG

Scroll to Top