Μηχανισμοί / εξαρτήματα ρολών

Μηχανισμοί για αυλόπορτες

auloportes

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΜΠΡΑΤΣΑ)
(Ανοιγόμενος μηχανισμός από 1μ φύλλο πόρτας έως 5μ.)

auloportes-1

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(Επιδαπέδιος μηχανισμός από 2μ φύλλο πόρτας έως 4μ.)

auloportes-2

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΣΠΑΣΤΟΣ)

auloportes-3
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
(βάρους πόρτας από 400kg. – 3.000Kg.)
Scroll to Top